Üniversite-Sanayi işbirliğini teşvik etmek ve geliştirmek; araştırma-geliştirme potansiyeline sahip önlisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin sanayiye uygulanabilir projelerini hayata geçirebilmek amacıyla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ile Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde ve Tübitak desteğinde “KSU MMF 6. Ar-Ge Proje Pazarı” düzenlenecektir. Ar-Ge Proje Pazarı ile proje üreten, proje ihtiyacı olan sanayi kuruluşları ve üniversitelere karşılıklı iletişim kurabileceği ve Ar-Ge destek programlarından faydalanma imkânı bulabilecekleri bir platform sunulacaktır.

Katma değer oluşturacak yenilikçi ve sanayiye uygulanabilir özgün projelerin en verimli şekilde hayata geçirilecek işbirliği imkânlarının oluşturulabileceği “KSÜ MMF 6. Ar-Ge Proje Pazarı” etkinliğinde sunulmak üzere aşağıdaki bilim dallarını ilgilendiren sektörlerde

  • Tekstil
  • İnşaat
  • Çevre
  • Elektrik-elektronik
  • Makine
  • Jeoloji
  • Gıda
  • Bilgisayar

olmak üzere 8 kategoride proje başvuruları alınacaktır.

Ar-Ge Proje Pazarına katılmaya hak kazanan projeler arasından jüri tarafından başarılı bulunan projeler ödüllendirilecek olup, derecelendirme tüm kategoriler için ortak yapılacaktır.