Değerlendirme

Proje öndeğerlendirmesinde hankemlerimiz aşağıdaki formu kullanacaklardır. Proje sunacaklara, değerlendirme kriterleri hakkında bilgi vermek için formun bir örneğini aşağıda yayınlıyoruz.

 

   Proje Adı :  

 

 

 

Aşağıda bildirilen durum hakkında tespitleriniz mevcut ise, işaretleyiniz.

Cevabınızın EVET olması durumunda Değerlendirme Kriterlerini doldurmayınız.

EVET/

HAYIR

PROJE DAHA ÖNCE BAŞKA BİR KURUMA VEYA PROJE PAZARINA SUNULMUŞTUR.

Sunuldu ise, sunum için kabul edilmeyecektir.

 

 

Değerlendirme Soruları*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

K1. Proje Önerisinin Özgün Değeri ve Bilime Katkısı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K2. Proje Önerisinin Sanayiye Katkısı ve Uygulanabilirliği

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K3. Proje Sahibinin Yetkinliği ve Sunuş Yeterliliği

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENEL TOPLAM

 

*Açıklama: 1 Çok Yetersiz, 10 Mükemmel olmak üzere değerlendirme yapınız

 

PROJE DEĞERLENDİREN JÜRİ BİLGİLERİ

 

Adı, Soyadı

 

Kurumu

 

Ünvanı / Görevi

 

Görüşleriniz:

 

 

 

 

 

 

 

Değerli katkılarınız için teşekkür ederiz.